Föräldrasamverkan

Solrosens Montessoriförskola drivs som en ekonomisk förening. Det innebär att du som förälder har ett lite större ansvar för att verksamheten har rätt förutsättningar, än du har på en kommunal förskola. Samtidigt ger det dig större möjlighet att vara med och påverka ditt barns vardagsmiljö.

Det varierar lite under året hur många timmar du som förälder ska hjälpa till. Aktiviteterna som föräldrar bidrar med är:

Månadsförälder: En gång per termin är din familj månadsföräldrar. Under en av helgerna denna månad är ni ansvariga för att tömma förskolans återvinning och under sommartid klippa gräset. Det kan även önskas att ni rycka in och hjälpa till om det uppstår något akut, till exempel om något går sönder, under er vecka.

Gemensamma städdagar: Två gånger om året ordnas städdagar då vi träffas och gör fint i huset och på gården. Det brukar vara trevliga tillställningar där föräldrar, barn och personal arbetar tillsammans.

Vardagsstädning: Lokalerna på Solrosen städas tre gånger i veckan och det är föräldrarna som är ansvariga för städningen. I snitt blir det en städning i månaden per familj. Vill man inte städa själv kan man välja att, mot betalning, leja bort sin städning. Samanställningen av ett städschema ligger på en familj att göra.

Styrelsearbete: Förskolan har en styrelse som utgörs av föräldrar. Styrelsearbetet bygger på frivillighet men är också en förutsättning för att verksamheten ska fungera.

Arbetsgrupp: Varje familj ingår i en arbetsgrupp med särskilt ansvar för till exempel trädgården eller bygg. Hur mycket som görs i varje grupp varierar.

Styrelsen för Solrosen har beslutat (150817) att det skall finnas tre arbetsgrupper där föräldrar delas in i. Inom varje grupp skall det finnas en sammankallande familj, som leder gruppen, och sammankallar till bla trädgårdsdagar och julfester etc, de stämmer av med Jeanette och personal om vad som skall göras inför varje aktivitet och sammanställer en lista med arbetsuppgifter som sedan skall fördelas ut till samtliga föräldrar inom respektive grupp.

Sammankallande har också en genomgång i resp grupp i början på ex trädgårdsdagen och en avstämning i slutet av dagen. De föräldrar som ej kan delta i aktiviteten får utföra sina uppgifter vid ett annat tillfälle, så fort som möjligt.

Bygg-och fixargruppen ansvarar för:
-att fixa och laga små saker som behövs utöver trädgårdsdagar.
-att fixa och laga på trädgårdsdagar, höst och vår.
-fastighetsfrågor allmänt

Trädgårdsgruppen ansvarar för:
-att fixaträdgården inför terminsstarten på hösten. Jeanette informerar resp. aktuell familj, men det handlar om bla om att klippa gräset trimma högt gräs runt huset samt utanför vid parkeringen.
-att trädgårdsuppgifterna utförs på trädgårdsdagarna , höst och vår på Solrosen.
-att utföra andra trädgårdsuppgifter utöver trädgårdsdagarna, tex plocka av äpplen, röja brännässlor, såga grenar som behövs tas bort eller liknande.

Trivselgruppen ansvarar för:
-att fixa fika och korv med bröd till trädgårdsdagar, årsmötet, sommarfesten och liknande tillfällen till självkostnadspris.