Information

Kurs i “Förebyggande arbete mot sexuellt utnyttjande”

Kristna Montessori Förskolan Solrosen i Kode anordnar en kurs i ämnet “Förebyggande arbete mot sexuellt utnyttjande av barn på Förskolan – en kurs i att tänka efter före och se till att det otänkbara aldrig inträffar men också upptäcka och hjälpa ett utsatt barn.”
Länk till mer information och inbjudan: Inbjudan

Luftrening:

Kristna Montessori Förskolan Solrosen har ett nytt och vetenskapligt dokumenterat luftreningssystem som leder till mindre andel luftburna partiklar och med minskad sjukfrånvaro bland barnen som följd av den renare luften.

Broschyr – AirRevival
Film