Vår pedagogik

Ville målarPedagogiken på Solrosen är montessoriinspirerad. Montessoripedagogiken vill ge barnen en helhetssyn på omvärlden, hjälpa dem att bli självständiga och få ett sunt självförtroende. Barnen lär sig nya saker genom att göra själva.

Därför lägger vi på Solrosen stor vikt vid att barnen ska få tid och möjlighet att pröva själva. Under förmiddagarna har vi ett obrutet ”arbetspass” där barnen får tillfälle att arbeta ostört med något som fängslar dem. Pedagoger som handleder arbetet, en trygg, hemlik miljö och material som utvecklar barnets förmåga att uppfatta världen med alla sinnen skapar rätt förutsättningar för barnets utveckling.