Om Solrosen

äpplen

Solrosens Montessoriförskola bedriver sin verksamhet i mysiga Solberga, 1 km väster om Kode. Förskolan är inrymd i en gammal bondgård, omgiven av en kuperad och lummig trädgård med fruktträd och bärbuskar – som gjord för lek och lärande.

Förskolan grundades 1999 och bedrivs som en ideell förening och har stabil ekonomi. Det finns plats för ca 31 barn och det arbetar idag sju pedagoger där samt en husmor som lagar all lunchmat och ordnar frukost och mellanmål.

Verksamheten kännetecknas av familjär atmosfär, ekologisk och närodlad mat och en tro på alla barns lika värde och unika förmåga. Även ekologiskt tänkande finns vid inköp av material till barnen.

Föräldrarna är indelade i olika arbetsgrupper och en förälder är utsedd till organisatör när det behövs styras upp något arbete. Arbetsgrupperna hjälper till med olika praktiska saker som dyker upp under året.

På Solrosen finns tre barngrupper: Nyckelpigan, för barn mellan ungefär 1 och 3 år, Myran för barn mellan ungefär 3 och 4 år och Humlan för barn mellan ungefär 4,5 och 6 år.

Nyckelpigan: På avdelningen jobbar personalen för att ge barnen en bra start på förskoletiden genom att skapa trygghet och tydliga rutiner. Sång och musik har en central plats i undervisningen liksom pyssel – allt efter barnens egen förmåga. Lunch och vila sker på egen våning i huset för att få lugn och ro.

Myran: Här jobbar personalen för att skapa en kreativ och lustfylld miljö för barnen att leka och lära i. Montessoripedagogiken influerar dagarnas “arbetspass” och barnen får tid och utrymme att utvecklas individuellt.  En dag i veckan under sommarhalvåret går Myran på skogsutflykt.

Humlan: Genom montessoripedagogik handleder pedagogerna barnen under deras “arbetspass”. Det strävas efter att göra barnen självständiga och ge dem gott självförtroende. Det arbetas också med att förbereda barnen inför kommande förskoleklass. En dag i veckan under sommarhalvåret går Humlan ut i skogen.

Även om verksamheten på Solrosen är uppdelad på tre avdelningar är det mycket som görs tillsammans. Ute på gården finns utrymme för både lugna och fartfyllda lekar.

Med jämna mellanrum ordnas också utflykter, studiebesök och aktiviteter utanför förskolan.