Styrelsen

Aktuella frågor som styrelsen nu jobbar med:
– Årlig avstämning med stiftelsen
– Ventilationen
– Fyller på årshjulet för styrelsen