Styrelsen

Aktuella frågor som styrelsen nu jobbar med:
– Ekonomi
– Årsmötet
– Fyller på årshjulet för styrelsearbetet