Våra värderingar

VärderingarPå Solrosen tror vi på alla människors lika värde. Verksamheten präglas av en kristen anda, och att varje individ ska få en god, trygg självbild och självkänsla samt en god människosyn.

Vårt mål är att …

  • möta varje enskilt barn efter dennes behov och utveckling
  • barnen känner tillit, glädje och trygghet med personalen och i barngruppen
  • både barn och föräldrar känner sig trygga på Solrosen
  • barnen ska få en god självbild och självkänsla
  • skapa en god arbetsmiljö
  • utforska vår närmiljö och vårda vår natur
  • arbeta enligt montessoripedagogiken så långt det är möjligt
  • personalen får möjlighet att utveckla miljö, arbetssätt och sitt eget kunnande